KULLANICI SÖZLEŞMESİ

 1. Taraflar

 2. 1.1 www.yolyola.com ismiyle faaliyette bulunan Site, Tomtom Mah Kumbaracı Yokuşu Tercüman Çıkmazı No:16/1 Daire:2 Beyoğlu 34433 İstanbul adresinde ikamet eden HEP İletişim A.Ş (“YY”) tarafından yönetilmektedir.

  1.2 Kullanıcılar, http://www.yolyola.com Kullanıcı Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) kendileri tarafından onaylanması ile yürürlüğe gireceğini ve bu koşullara uygun davranmakla yükümlü olduklarını bilmektedirler.

  1.3 YY ve Kullanıcılar ayrı ayrı “Taraf” birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaklardır.

 3. Tanımlar

 4. “Uygulama”; Site kapsamında yer alan, Kullanıcılar’ın yolcu veya sürücü olarak gidecekleri güzergahları seçip karşılıklı onaylama süreçlerinden sonra Kullanıcı’lardan birinin kontrolündeki araçla yolculuk etmelerini sağlayan uygulamayı,

  “Kullanıcı”; Uygulama’dan sürücü veya yolcu olarak yararlanmak üzere Site’yi kullanan kişiyi,

  “Ekopuan”; Kullanıcılar’ın paylaştıkları yolculuklar doğrultusunda kazandıkları ve YY tarafından belirlenen avantajlar için kullanabildikleri puanları,

  “Site”; http://www.yolyola.com adresi üzerinden hizmet vermekte olan web sitesini ifade eder.

 5. Sözleşme’nin Konusu ve Kapsamı

 6. YY, Site üzerinde hayata geçirdiği Uygulama ile, Kullanıcı’ların yolculuk etmek istedikleri güzergahları birbirleri ile paylaşarak, ortak güzergahlar bulmaları ve birbirleri ile seyahat etmeyi onaylamaları halinde, yolculuğu Kullanıcı’lardan birinin kontrolündeki araç ile gerçekleştirmeleri için bir iletişim yapısı sağlamaktadır. Uygulama’yı kullanarak işbu sözleşme ve Site’de belirtilen kurallar doğrultusunda Ekopuan kazanan Kullanıcı’lar YY tarafından belirlenen ve Site’de açıklanan şekilde Ekopuan’larını çeşitli alışverişlerinde avantaj olarak ve Site’de belirtilen hizmetlerde kullanabileceklerdir.

  İşbu Sözleşme’nin konusu; Uygulama’nın çerçevesinin belirlenmesi; Kullanıcılar’ın Uygulama’dan yararlanması, Ekopuan elde etmesi ve kullanmasına ilişkin hüküm ve koşulları belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini düzenlenmesidir.

  İşbu sözleşmenin kapsamı ise, Uygulama ve Ekopuan sistemine ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi olup Site’de YY tarafından yapılan kullanıma, içeriklere, uygulamalara ve kullanıcılara yönelik her türlü beyan işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olarak kabul edilecektir. İşbu sözleşmenin Kullanıcı tarafından kabulü ile, Kullanıcı Site’de yer alan ve yer alacak olan YY tarafından yapılan kullanıma, içeriklere, uygulamalara ve Kullanıcı’lara yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 7. Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

 8. 4.1 Site’de bulunan üyelik formunun talep edilen bilgiler doğrultusunda gerçek bilgilerle doldurulması ve/veya Kullanıcı’nın Facebook hesabı üzerinden giriş yapması ve işbu sözleşmenin kabul edilmesi ile Kullanıcı statüsü başlamaktadır. Kullanıcı, Site’ye Facebook hesabı üzerinden girmesi halinde YY’e işbu Sözleşme’ye konu Uygulama çerçevesinde Facebook hesabına erişim için gerekli yetki ve izinleri verdiğini ve söz konusu Facebook hesabına ait bağlantının ve izin verdiği kişisel verilerinin Site’de yer alan Kullanıcı profilinde yer alacağını kabul eder. Kullanıcı statüsünün kazanılması için başvuruda bulunan kişinin 18 yaşından büyük olması gereklidir.

  4.2 YY tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan Kullanıcı başvurularını reddedebilir veya Kullanıcı başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir. YY işbu sözleşme ve Site’de belirtilen kural ve koşullara aykırılık, Kullanıcı başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi, Kullanıcı başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun daha önce reddedilmiş olması, Kullanıcı hakkında şikayetler alınması veya olumsuz yorumlar alınması ve bu durumun YY tarafından risk olarak değerlendirilmesi ve benzeri sebepler de dahil olmak üzere, haklı bir sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan, her zaman herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın işbu sözleşmeyi feshederek Kullanıcı statüsüne son verebilir.

  4.3 Kullanıcı, Site’nin kullanımına imkan veren hesaplar, kullanıcı adı ve şifre de dahil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Kullanıcı’ya ait hesap, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Kullanıcı dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Kullanıcı ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Kullanıcı sorumlu olacaktır.

  4.4 Kullanıcı, oluşturulmuş hesaplarını, kullanıcı adı ve şifresi ile üyelik profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez.

  4.5 Kullanıcı, Site’de gerçekleştireceği tüm işlemlerde işbu Sözleşme ile Site’de zaman zaman yayınlanabilecek koşullara, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacak, herhangi bir yöntem ile Site’nin işleyişini engelleyebilecek davranışlarda, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacaktır.

  4.6 Kullanıcı, hesabında yer alan veya Site’ye kendisi tarafından yüklenen bilgi ve içeriklerin tam, doğru ve hukuka uygun olduğunu, yanıltıcı olmadığını, karalama, kötüleme, itibar zedeleyici beyan, hakaret, iftira, tehdit veya taciz gibi hukuka veya ahlaka aykırı nitelik taşımayacağını, bu bilgi ve içeriklerin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet hakları ve kişilik hakları da dahil olmak üzere herhangi bir hak ihlaline sebep olmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Bu madde başta olmak üzere Kullanıcı tarafından Site’ye yüklenen ve işbu Sözleşme ile Site’de yer alan diğer koşul ve şartlara aykırı bilgi ve içerikler Site’den kaldırılabilecek, bu tür içerikler nedeniyle Kullanıcı’nın Uygulama’dan faydalanma imkanı kısmen veya tamamen askıya alınabilecektir.

  4.7 Site’nin kullanımından kaynaklanan her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. YY, Kullanıcı’nın Site üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcı’nın Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan YY’nin uğayacağı zararlar Kullanıcı’ya rücu edilecektir.

  4.8 Kullanıcı Site’de yapılacak iyileştirme ve diğer değişiklikleri uygulamak için Site’ye erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder.

  4.9 Kullanıcı, Site’ye yüklediği içeriklerin virüs, casus yazılım, kötü niyetli yazılım, truva atı, vs. zararlı materyaller içermeyeceğini, Site’yi veri madenciliği gibi amaçlarla kullanılmayacağını beyan eder.

  4.10 Kullanıcı, profilinde veya diğer Kullanıcılar’la olan iletişiminde ticari tekliflere ve reklamlara yer vermeyecek olup; işbu sözleşmenin 6.6. maddesinde detaylandırıldığı üzere Kullanıcı Uygulama’yı hiçbir şekilde ticari amaçlarla ve/veya gelir elde etme amacıyla kullanmayacağını kabul ve beyan eder.

  4.11 Kullanıcı, Site üzerindeki profilinde yer alan bilgilerinin, profil fotoğrafının, oluşturmuş olduğu yolculuk detaylarının YY tarafından gerçekleştirilecek her türlü reklam ve tanıtım faaliyeti kapsamında kullanabileceğini beyan ve kabul eder. Söz konusu reklam ve tanıtım faaliyetleri bunlarla sınırlı olmamak üzere, oluşturulan yolculukların internet üzerinde yer alabilecek reklamlarda kullanılması, profil fotoğraflarının bir çok mecra için oluşturulabilecek tanıtım görsellerinde yer alması şeklinde gerçekleştirilebilecektir. Kullanıcı, söz konusu reklam ve tanıtım faaliyetleri kapsamında bu maddede belirtilen bilgi ve görsellerinin kullanması karşılığında hiçbir ücret talebi olmadığını ve bu kullanıma izin verdiğini kabul ve beyan eder.
 9. YY’in Hak ve Yükümlülükleri

 10. 5.1 YY’in herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eki niteliğindeki Gizlilik Politikası ve Site üzerinden yayınladığı sair koşulları dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve Site’yi yeniden organize etme, konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, yayını durdurma hakkı saklıdır. YY tarafından Sözleşme, Gizlilik Koşulları ve sair koşullar üzerinde yapılan değişiklikler Site’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, Site’nin kullanılması ile Kullanıcı güncel koşulları kabul etmiş addedilir. Söz konusu dokümanların düzenli bir şekilde takip edilmesinden Kullanıcı bizzat sorumlu olacaktır.

  5.2 Site’de bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin her türlü hakkı YY’e aittir. Site’nin tasarımında, içeriğinde ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Site’den faydalanmanın ötesinde kullanılması, Site dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca Kullanıcılar’ın (i) Site’nin güvenliğini tehdit edebilecek, Site’ye ait yazılımların çalışmasını veya diğer Kullanıcılar’ın Site’den faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, (ii) Site’ye bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi; Site’de yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgilere yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; (iii) Site’nin genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Site, YY ve diğer Kullanıcılar’a zarar verebilecek eylemlerde bulunulması; (iv) Site’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması veya her türlü yazılım, donanımın ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi, YY sunucularına erişim sağlanmaya çalışılması kesinlikle yasaktır.

  5.3 Kullanıcı tarafından Site’ye sağlanan bilgi ve içeriklere ilişkin düzenlemeler Gizlilik Koşulları kapsamında düzenlenmekte olup, YY Kullanıcı bilgilerini işbu Sözleşme ve Gizlilik Politikası’nda belirtilen kapsam dışında kullanamaz ve üçüncü kişilere açıklayamaz. Site’de toplanan bilgiler, YY tarafından işbu sözleşme ve Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaç ve faaliyetlerin yerine getirilmesi için yeterli sürede saklanacak ve bu bilgilere yetkili kişiler tarafından erişim sağlayabilecektir. YY, ayrıca uyarınca Kullanıcı tarafından sunulan bilgileri kullanıcı profili oluşturmak, istatistiksel çalışmalar yapmak ve  kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.

  5.4 YY, Kullanıcı bilgilerinin kaybı, değişimi, kötüye kullanılması ile bu bilgilere yetkisiz erişimi engellemek için gerekli önlemleri almaktadır. Ancak bu husus, YY’in bilgi güvenliği ile ilgili olarak herhangi bir taahhüdü bulunduğu şeklinde yorumlanmayacaktır. Site’nin kullanımına ilişkin risk, Kullanıcılar’a aittir.

 11. Uygulama ile Koşullar

 12. 6.1 Uygulama kapsamında gerçekleştirilecek seyahatlere ilişkin koşullar, işbu sözleşme ve Site’de yer alan koşullar saklı kalmak şartıyla Kullanıcı’lar arasında belirlenecektir. YY, Uygulama ile Kullanıcı’lara gerçekleştirilecek seyahatlerle ilgili herhangi bir taahhüt vermemekte olup Uygulama kapsamında sunulan hizmet sadece Kullanıcı’ların yolculuk etmek istedikleri güzergahları birbirleri ile paylaşarak, ortak güzergahlar bulmaları ve birbirleri ile seyahat etmeyi onaylamaları halinde, yolculuğu Kullanıcı’lardan birinin kontrolündeki araç ile gerçekleştirmeleri için bir iletişim yapısının sağlanmasıdır.

  6.2 YY, Site üzerinden bilgi alışverişinde bulunan ve içerik paylaşan diğer Kullanıcılar’ın paylaşım ve davranışlarının hukuka uygun olduğuna dair bir taahhütte bulunmamaktadır. Kullanıcılar Site üzerinden tanıştıkları diğer Kullanıcılar’la ilişkilerinde kendi güvenliklerini sağlamaktan sorumludurlar. Şirket Kullanıcılar’a herhangi bir güvenlik tavsiyesi vermese de aşağıda sıralananlar hususlara dikkat edilmesini önermektedir.

  • Diğer Kullanıcılar’a açıklanan ev ve iş adresi, telefon numarası ve hatta e-posta adresi gerçek veya her zaman kullanılanlar olmak zorunda değildir. Gizliliği korumak için özen gösterilmelidir.
  • Diğer Kullanıcılar ile ilk yüz yüze görüşmeler halka açık ve kalabalık bir yerde gerçekleştirmelidir.
  • Sürücünün ehliyet ve ruhsat bilgileri kaydedilmeli veya araca ait sigorta bilgilerinin kaydı alınmalıdır.
  • Yolcuya ait kişisel bilgiler öğrenilmeli ve kaydedilmelidir.
  • Acil durumlara karşı yolculuk sırasında cep telefonu bulundurulmalıdır.
  • Diğer Kullanıcı’nın ve aracının fotoğraflarını çekip bu bilgiyi aile ve arkadaşlarla paylaşmak faydalı olabilir.

  6.3 Kullanıcılar yolculuğa ilişkin aşağıdaki kurallı kabul ederler.
  • Yolcu ve sürücü kararlaştırılan saatten beş dakika önce belirlenen konumda olacaktır.
  • Yolcu veya sürücü kararlaştırılan saatte belirlenen konumda  bulunmayan Kullanıcı’yı on beş dakika daha bekleyecektir.
  • Kullanıcılar kararlaştırılan saatte belirlenen konumda bulunamayacak olmaları halinde, daha önce bildirilen telefon numarası üzerinden, telefon numarası bildirilmemişse kararlaştırılan başka bir yöntemle (örneğin, mesaj sistemi veya e-posta üzerinden) en geç kararlaştırılan saate kadar diğer Kullanıcı ile iletişime geçecektir.

  6.4 Kullanıcı yolculuk güzergahını belirttikten sonra yolcu ya da sürücü olarak aynı güzergahta yolculuk paylaşmak isteyen Kullanıcılar arasından dilediğini seçip ilgili Kullanıcı’ya Uygulama üzerinden davet gönderecektir. Daveti alan Kullanıcı’nın Uygulama üzerinden daveti kabul etmesi üzerine, Kullanıcı’lar kendi aralarında seyahate ilişkin detayları belirleyeceklerdir.

  6.5 Kullanıcılar yolculuk detaylarını kendi aralarında kararlaştıracak olup Kullanıcılar’ın profillerinde belirttikleri bilgilerin yanlış veya eksik oluşu, kararlaştırılan yolculuğun gerçekleşmemesi veya yolculuğun Kullanıcılar arasında kararlaştırılan şekilde gerçekleşmemesi durumunda YY’in hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır. Kullanıcı, bu kapsamdaki talep ve şikayetlerinin muhatabının YY olmadığını, bu kapsamdaki her türlü talep ve şikayetini ilgili tarafa ileteceğini kabul ve beyan eder.

  6.6 Kullanıcı Uygulama’yı hiçbir şekilde ticari amaçlarla ve/veya gelir elde etme amacıyla kullanamaz. Kullanıcı Uygulama’dan faydalanması halinde yolcu ya da sürücü olarak paylaştığı yolculuklara ilişkin olarak diğer Kullanıcılar ya da YY’den yolculuğun masrafları dışında herhangi bir bedel talep etmeyecek veya ödeme yapmayacaktır. Sürücü olan Kullanıcı dilerse yolculuk masraflarını yolcu olan Kullanıcılarla paylaşabilmektedir. Masraf paylaşımı ile ilgili olarak, Uygulama, sürücünün ilan oluştururken belirttiği başlangıç ve bitiş noktası arasındaki sürüş mesafesini kilometre bazında hesaplar. Üreticinin belirlediği yakıt tüketim oranlarının ortalaması söz konusu kilometre ile beraber değerlendirilerek yolculuk için oluşacak masraf tutarı Uygulama tarafından önerilir. Söz konusu masraf tutarı sürücü de dahil edilerek toplam kişi sayısına bölüştürülür ve koltuk başına talep edilebilecek masraf payı belirlenir. Üretici firmaların beyan ettiği yakıt tüketimi bilgileriyle, günlük tüketim miktarları zaman zaman değişkenlik gösterebilmektedir. Bu doğrultuda sürücü konumunda olan Kullanıcılar kullanmakta oldukları arabanın modeli, vites türü, yol koşulları, trafik durumu, kullanım alışkanlıkları, aracın yaşı, yükü ve bakım durumu gibi yolculuk masrafını etkileyebilecek faktörleri göz önünde bulundurarak, Uygulamanın önerdiği masraf payının şehir dışı yolculuklar için 1,5, şehir içi yolculuklar için 2 katına kadar masraf payını talep edebilir. Masrafların paylaşılmasını aşan bir ücret talep edilmesi Uygulama kapsamında yasak olduğu için Kullanıcılar daha yüksek bir masraf bedeli veya başka bir isimle hiçbir ücret talep etmeyecektir. Öte yandan sürücü konumunda olan kullanıcılar her koşulda Uygulamanın hesapladığı masraf payından daha düşük bir masraf payı talep etmekte serbesttir.

  6.7 Sürücü, madde 6.6 uyarınca hesaplanacak olan masraf tutarını yolculuğa ilişkin ilanı açarken belirtecek ve bu tutarın kendisine nakit olarak mı banka hesabı üzerinden mi iletileceğini seçecektir. Sürücü’nün masraf payının banka hesabına yatırılmasını tercih etmesi halinde ilan detayında ödeme şekli “banka kartı” olarak, yolculuk ücreti ise sürücü tarafından belirtilen masraf payı ve YY’ye ödenecek olan platform komisyonu tutarının toplamı olarak görüntülenecektir. Yolcu’nun rezervasyonu onaylayıp banka kartı ile ödemeye onay vermesini takiben yolculuk ücreti Yolcu’nun kredi kartından bloke edilir. Yolculuk gününü takip eden üç gün içinde yolculuğun gerçekleştiğine ilişkin herhangi bir itiraz olmaması halinde Yolcu’nun kredi kartından ödeme emri verilir. Ödeme işlemini gerçekleştirecek üçüncü taraf ödeme hizmeti sağlayıcısı Sürücü’nün hesabına para aktarma işlemini dört hafta içinde gerçekleştirir. Yolcu’nun, Yolculuk tarihini takip eden üç gün içinde yolculuğun gerçekleşmediğini iddia edip ödemeye itiraz etmesi halinde, yolculuktan önce SMS ile Yolcu’ya iletilip yolculuk sırasında Sürücü’ye verilmesi gereken yolculuk kodu, Sürücü’den talep edilir. Sürücü’nün yolculuk kodunu iletmesi halinde yolculuğun gerçekleştiği varsayılır ve ilgili ödeme işlemi bu maddede belirtilen şekilde gerçekleştirilir. Sürücü söz konusu yolculuk kodunu iletip yolculuğun gerçekleştiğini kanıtlayamazsa ödemeye ilişkin bloke emri kaldırılır ve ödeme işlemi gerçekleştirilmez.

  6.8 Kullanıcı’lar seyahatin gerçekleşmesinden sonra, seyahat ve Kullanıcı ile ilgili izlenimlerine ilişkin olarak birlikte seyahat ettikleri Kullanıcı ile ilgili puanlama yapabileceklerdir. Puanlama tamamen Kullanıcı’ların insiyatifi ve değerlendirmeleri ile oluşturulmaktadır. Kullanıcı puanlama yaparken ve Kullanıcı’lar ile ilgili yorumlarda bulunurken gerçekleştirdikleri eylemlerle ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olup bu eylem ve içeriklerle ilgili YY’nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, puanlama sistemini manipüle etmeye, diğer Kullanıcı’yı kendisi ile ilgili olumlu yorumda bulunmaya zorlama veya olumsuz yorumda bulunmayı engellemeye yönelik davranışlarda bulunamazlar. Kullanıcı, işbu sözleşme veya Site’de belirtilen kuralları ihlal etmesi halinde YY tarafından Kullanıcı profillerinden ceza puanı veya Ekopuan düşülebileceğini kabul ve beyan ederler.

  6.9 Kullanıcı, Uygulama’dan sürücü olarak faydalanmak istediği takdirde geçerli bir ehliyete sahip olacak, aracın Site’de veya yolcu ile görüşmesi kapsamında belirttiği özelliklere ve yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca tabi olunan sigorta vs. isterlere sahip ve iyi ve temiz durumda olmasını sağlayacaktır.

  6.10 Uygulama kapsamında gerçekleştirilen yolculuklar karşılığında Kullanıcı çeşitli kampanyalarda kullanabileceği “Ekopuan” kazanacaktır. Kullanıcı’nın yolcu ya da sürücü olarak paylaştığı yolculuklarda kazanacağı Ekopuanlar, yolculuğun uzunluğu, arabaların motor güçleri ve kullandıkları yakıt türüne göre hesaplanacak olup Kullanıcı’nın Ekopuanlar’ı hiçbir şekilde Kullanıcı tarafından gerçekleştirilen yolculukların kalite ve başarısına ilişkin bir garanti teşkil etmeyecektir. YY Ekopuanlar ve bunların hesaplanmasına ilişkin esasları kendi takdirine bağlı olarak dilediği zaman değiştirebilecektir. Kullanıcılar’ın kazandıkları Ekopuanları harcayabilecekleri indirim, avantaj ve hediyeler muhtelif zamanlarda YY tarafından Site’de açıklanacaktır. Kampanyalar kapsamındaki indirim oranları, hediyeler veya diğer avantajlar YY tarafından belirlenecek olup Kullanıcı, kampanyadan yararlanma koşulları, limitleri ve indirim oranlarının her kampanya bakımından farklılık gösterebileceğini kabul eder. İlgili kampanya sayfasında Kullanıcı’nın, kaç Ekopuan karşılığında kampanyadan yararlanabileceği gösterilecek, Kullanıcı, söz konusu kampanyadan faydalanmak için ilgili kampanya sayfasındaki “kupon al” butonuna tıkladığında kampanya için belirlenen Ekopuanlar Kullanıcı’nın Ekopuanları’ndan düşülecek ve Kullanıcı’ya kampanyadan yararlancağı bir kod verilecektir. Kullanıcı, söz konusu kodu YY tarafından belirtilen süre içinde ilgili firmadan yaptığı alışveriş sırasında kullanacaktır. İlgili firmadan kaynaklanan nedenlerle kodun kullanılamaması, alışverişin gerçekleştirilememesi veya firmanın Kullanıcı’ya karşı yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmemesi hallerine ilişkin olarak YY’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı tarafından Ekopuan kazanılması, Site’de belirtilen koşullar dışında Kullanıcı’ya herhangi bir alacak hakkı doğurmamakta olup Ekopuan’lar sadece Site’de belirtilen koşullarda harcanabilecektir. Kullanıcı’ların kendi aralarında Ekopuan değişimi yapması, Ekopuan farklı değerlerle değiştirilmeye çalışılması ve Ekopuan’ların ticari amaçlarla kullanılmaya çalışılması kesinlikle yasaktır.

  6.11 YY tarafından her zaman Site’de Uygulama kapsamındaki çeşitli hizmetlerin ücretsiz veya indirimli olarak sunulması imkanı bulunmakta olup, YY her zaman söz konusu indirimli veya ücretsiz hizmet sunumundan tek taraflı olarak vazgeçip, hizmeti ücretli veya tam ücretli olarak sunmaya başlayabilir ; böyle bir durumda Kullanıcı’ların ilgili hizmetlerden faydalanması ücretin tam ve eksiksiz olarak ödenmesi koşuluna bağlıdır. Hizmetlerle ilgili ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri Site’nin ilgili bölümlerinde ilan edilecektir.

  6.12 Uygulama’nın kurumsal ihtiyaçlar, özel tanıtım ve kampanyalar dahilinde kullanılması YY ile ilgili kurum arasında akdedilecek sözleşemelere göre mümkün olabilecektir. Kurumsal ihtiyaçlar ile özel tanıtım ve kampanyalar dahilinde Uygulama’nın kullanılması ile ilgili kural ve koşullar Site’de yarıca belirtilecektir.

 13. Sorumluluğun Sınırlandırılması

 14. 7.1 YY, Site’ye girilmesi, Site’nin ya da Site’deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, ağır kusuru dışında doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. YY, Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, verilerin silinmesi, kaybı, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Site’ye ya da link verilen sitelere girilmesi ya da Site’nin kullanılması ile YY’in kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığı kabul edilmektedir.
  7.2 Kullanıcı, Site’de paylaştığı her türlü bilgi ve içerikten münhasıran sorumlu olup, bu bilgilere ilişkin olarak ortaya çıkan her türlü talep ve zarar Kullanıcı’ya iletilecek yahut rücu edilecektir. Kullancı, YY’in diğer Kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler de dahil olmak üzere Site üzerinden paylaşılan hiçbir bilginin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bunların paylaşılmasının hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, Kullanıcı’ya ait bilgilerin üçüncü kişiler tarafından Site’de veya sair mecralarda paylaşılabileceğini, söz konusu bilgiler sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı YY’nin sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.

  7.3 Kullanıcı, Site üzerinden YY’nin kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, üçüncü taraflara ait hizmetlerin sunulabileceği ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten/hizmeti veren kişiyi desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen platformlar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında YY’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

  7.4 KULLANICI’NIN SİTE VE UYGULAMA’YI KULLANMASI, HERHANGİ BİR KULLANICI İLE YOLCULUK PAYLAŞMASI İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ RİSK MÜNHASIRSAN KULLANICI ÜZERİNDE OLACAKTIR. KULLANICI, SİTE VE UYGULAMA’NIN KULLANIIMI İLE UYGULAMA KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN YOLCULUKLARA İLİŞKİN OLARAK ŞİRKET’TEN HANGİ HAM ALTINDA OLURSA OLSUN HERHANGİ BİR ŞEKİLDE TALEPTE BULUNMAYACAĞINI, HERHANGİ BİR KULLANICI’NIN SİTE ÜZERİNDE HESAP AÇMIŞ OLMASININ, KULLANICI’YA İLİŞKİN YORUMLAR İLE SAHİP OLDUĞU EKOPUANLAR’IN ŞİRKET’İN KULLANICI’YI ONAYLADIĞI, ÖNERDİĞİ, GARANTİ VERDİĞİ VE DESTEKLEDİĞİ ŞEKLİNDE YORUMLANAMAYACAĞINI KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT EDER. YY, UYGULANACAK HUKUKUN IZIN VERDIĞI ÖLÇÜDE, KAR KAYBI, ŞEREFIYE VE ITIBAR KAYBI, DAHIL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN SITE’NİN KULLANIMI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN HIÇ BIR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL, ARIZI, CEZAI ZARARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. SİTE VE SİTE KAPSAMINDAKİ ÖZELLİKLER VE SAİR İÇERİKLER “OLDUĞU GİBİ” SUNULMAKTA OLUP, BU KAPSAMDA ŞİRKET’İN BUNLARIN DOĞRULUĞU, TAMLIĞI VE GÜVENİLİRLİĞİ İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR SORUMLULUK YA DA TAAHHÜDÜ BULUNMAMAKTADIR. ŞİRKET, İŞBU SÖZLEŞME KAPSAMINDA TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELLİ BİR AMACA VEYA KULLANIMA UYGUNLUK VEYA İHLALİN SÖZ KONUSU OLMAMASINA İLİŞKİN OLARAK AÇIK VEYA ZIMNİ HERHANGİ BİR TAAHHÜTTE BULUNMAMAKTADIR.

  7.5 Kullanıcı, Site ve Site üzerinden sunulan içeriklere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda YY’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Site’nin işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

  7.6 Kullanıcı, YY’in Site’ye virüs, solucan (worm) veya başka türlü saldırıların ve izinsiz erişimlerin olmayacağını veya Site’den yahut Site’ye bilgi aktarılmayacağını garanti etmediğini bildiğini kabul etmektedir.

 15. Mücbir Sebepler

 16. Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, YY işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebebin 1 (bir) aydan uzun sürmesi halinde işbu Sözleşme hakları ifa edilemeyen Tarafça feshedilebilecektir.

 17. Yürürlük

 18. İşbu Sözleşme ve Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası ile Site içinde bildirilen diğer tüm Sözleşme Kullanıcı tarafından işbu Sözleşme’nin okunup kabul edilmesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girer.

 19. Sözleşme’nin Askıya Alınması ve Feshi

 20. 10.1 Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’de yer alan hükümlere ve Site’de beyan edilen kural ve şartlara uymaması, Kullanıcı’nın faaliyetlerinin ya da varsa Site’ye dahil ettiği herhangi bir içeriğin hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması halinde YY, Kullanıcı’nın Site’yi kullanımını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. YY tarafından yapılan bildirime karşılık söz konusu aykırılığın giderilmemesi halinde ise işbu Sözleşme YY tarafından feshedilebilecektir. Kullanıcı’nın bu nedenle YY’ten herhangi bir talebi söz konusu olamaz.
  10.2 YY dilediği zamanda Site’yi ve/veya işbu Sözleşme’yi süreli veya süresiz olarak askıya alabilecek, sona erdirebilecektir.

 21. Uyuşmazlıkların Çözümü

 22. Bu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. Sözleşme’nin uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

Güncellenme tarihi: 04.06.2014

YOL MASRAFLARINI PAYLAŞAN,
KİM OLDUĞUNU SAKLAR MI?

Facebook bilgilerini, sadece yolyola.com’daki profil sayfalarında gösteriyoruz. Böylece herkes, yol arkadaşı hakkında ilk bakışta fikir sahibi oluyor, sohbet konuları önceden belirleniyor.
Kendin hakkında bir şeyler eklemek ya da çıkarmak istersen, profil sayfasında her zaman istediğin değişikliği yapabilirsin.
Şimdi Facebook’la üye olmaya ne dersin?