GİZLİLİK POLİTİKASI

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, Site kullanıcılarına ait bilgi ve verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. Gizlilik Politikası, Kullanıcılar ile akdedilen Kullanıcı Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.

Şirket, Site üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilen bilgileri Kullanıcı ile yaptığı Kullanıcı Sözleşmesi ve işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam doğrultusunda bilmesi gereken çalışanları, alt yüklenicileri ve bağlı kuruluşlara ifşa edebilecek, bunlar dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu kapsamda Şirket, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Şirket Site ve Kullanım Koşulları’nda belirlenen amaçlar doğrultusunda barındırma, bakım, veri depolama ve yönetimi veya pazarlama gibi hizmetler aldığı ve işbu Gizlilik Koşulları hükümlerine uymasını sağlayacağı Hizmet Sağlayıcılar’a hizmetin gerektirdiği ölçüde yukarıda sözü edilen kişisel bilgileri açıklayabilecektir.

Söz konusu kişisel bilgiler, Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirtilen hallerin dışında, Kullanıcı ile temas kurmak veya Kullanıcı’nın Site’deki tecrübesini iyileştirmek (mevcut hizmetlerin geliştirilmesi, yeni hizmetler oluşturulması ve kişiye özel hizmetler sunulması gibi) amacıyla kullanılabileceği gibi, kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında bulunma amacıyla da kullanılabilecektir. Kullanıcı’nın ayrıca onay vermesi halinde onay kapsamında söz konusu bilgiler Şirket ve işbirliğinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla işlenebilecek, saklanabilecek, üçüncü kişilere iletilebilecek ayrıca söz konusu bilgiler üzerinden Sistem ve Hizmetlerin tanıtımı vb. faaliyetlere ilişkin bildirimlerde bulunma amacıyla Kullanıcı’nın Site’ye kayıtlı olduğu e-posta adresi veya sağladığı diğer iletişim bilgileri üzerinden iletişime geçilebilecektir.

Şirket, Kullanıcı’nın Site üzerinde gerçekleştirdiği işlemlere ilişki bilgileri anonim hale getirerek istatistiki değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde, Şirket ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarında, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak üzere bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken sürede saklayabilir, işleyebilir ve iş ortaklarına iletebilir.

Şirket ayrıca, aşağıdaki koşulların varlığı halinde Kullanıcı’ya ait bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilecektir:

  • Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ilgili ifşanın zorunlu olması,
  • Yetkili idari ve adli bir kurum tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi,
  • Kullanıcı’nın haklarını korumak veya güvenliklerini sağlamak için bilgi vermenin gerekli olması.

Site ile ilgili sorunların tanımlanması ve Site’de çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, Şirket gereken hallerde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve kullanmaktadır. IP adresleri, ayrıca kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Şirket, yukarıda anılan amaçlarla ilgili verileri Kullanıcı’nın bulunduğu ülke dışında dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularına (sunucular kendisine, bağlı şirketlerine veya alt yüklenicilerine ait olabilir) aktarma hakkına sahiptir.

Site üzerinden başka site ve uygulamalara link verilmesi mümkün olup, Şirket’in bu site ve uygulamaların gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Şirket, işbu Gizlilik Politikası’nı dilediği zaman Site’de yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Şirket’in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri Site’de yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.YOL MASRAFLARINI PAYLAŞAN,
KİM OLDUĞUNU SAKLAR MI?

Facebook bilgilerini, sadece yolyola.com’daki profil sayfalarında gösteriyoruz. Böylece herkes, yol arkadaşı hakkında ilk bakışta fikir sahibi oluyor, sohbet konuları önceden belirleniyor.
Kendin hakkında bir şeyler eklemek ya da çıkarmak istersen, profil sayfasında her zaman istediğin değişikliği yapabilirsin.
Şimdi Facebook’la üye olmaya ne dersin?